Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama

Obchodní podmínky

Před nákupem, při případné objednávce, při nákupu v tomto obchodě, v případě reklamace nebo využívání informací v obchodu uvedených je zákazník povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami a řídit se jimi.

Zákazníkem i osobou prohlížející obsah internetových stránek tohoto obchodu může být pouze osoba starší 18 let! Nesplňujete-li tuto podmínku, opusťte tento obchod!

Ochrana osobních údajů a dat - při nákupu služeb po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení objednávky nebo k následnému poskytování sjednaných služeb. Není nutná žádná registrace nebo vytvoření zákaznického účtu. Uvědomujeme si důvěrnost informací a proto se zaručujeme, že budou použity jen v souvislosti s Vaší objednávkou a nedostanou se v žádné podobě nikomu jinému. Nevedeme žádnou elektronickou databázi zákazníků.

Obsah Internetových stránek - Provozovatel provozuje tyto internetové stránky, jakož i uvádí informace na tomto webu v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručí. Veškeré používání tohoto obchodu, či informací v něm uvedených je pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí zákazníka, provozovatel se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout. Jinými slovy zákazník tohoto obchodu je povinen poradit se se svým právním zástupcem, daňovým poradcem, či jiným odborníkem, tak aby zjistil veškeré právní, daňové či jiné souvislosti, které by pro něj nákupem služeb nebo zboží uvedených v tomto obchodě mohly vyplývat.

Právní úprava - zákazník bere na vědomí, že nabídka služeb tohoto obchodu se zbožím a službami vyplývá z platné právní úpravy. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel obchodu může kdykoliv změnit a zapracovat, a to bez předchozího upozornění, veškeré právní důsledky vzniklé úpravou právních či jiných norem, které by se mohly týkat nebo dotýkat internetových domén a s tím souvisejících služeb. Zákazník bere na vědomí, že případné náklady, škody apod, které by mu mohly s jakýmikoliv změnami podmínek vzniknout nebude na provozovateli tohoto obchodu vymáhat.

Cena - Cena je uváděná v obchodu zásadně včetně DPH.

Prodej a pronájem internetových domén - V tomto obchodě naleznete položky - internetové domény k prodeji nebo pronájmu. Tyto položky nelze přímo zakoupit. V detailu každé domény k prodeji nebo pronájmu naleznete kontakt na vlastníka. Kontaktujte jej a na podmínkách prodeje, ceně, smlouvě a dalších podrobnostech převodu vlastnictví nebo pronájmu se dohodněte přímo. Provozovatel těchto internetových stránek neověřuje žádným způsobem vlastníky nabízených domén.

Není-li zákazníkovi cokoliv jasné je povinen ještě před objednáním zboží nebo služeb kontaktovat provozovatele obchodu, aby tak předešel možné újmě nebo škodě.

Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že jim porozumněl. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti je povinen provést svoji objednávku telefonicky, emailem nebo i písemně, tak aby byla eliminována případná škoda vzniklá neznalostí nebo špatnou volbou.

Tyto obchodní podmínky může dodavatel měnit, přičemž vstupují v platnost uveřejněním na jeho internetových stránkách.